Veel animo voor workshop onbegrepen gedrag bij dementie tijdens dementiecongres op 22 maart 2018

Volgende week geven Peter Moors en Sjors Verdiesen een workshop onbegrepen gedrag en agressie bij dementie. Ben je werkzaam in de zorg, kom je dit gedrag ook tegen op de werkvloer en zoek je naar een methode om beter met dit gedrag te kunnen omgaan? Bezoek het congres Dementiezorg in de praktijk op 22 maart a.s. in de Reehorst in Ede en ervaar hoe het is om met een methodiek te werken die speciaal hiervoor is ontwikkeld.

congres dementie

Onbegrepen gedrag in ouderenzorg neem toe

Onlangs hebben we al een bericht geplaatst over het feit dat onbegrepen gedrag in de ouderenzorg toeneemt. Wij vinden het belangrijk dat hulpverleners en verzorgenden op de werkvloer goed om kunnen gaan met onbegrepen gedrag. Dit gedrag kan erg stressvol en belastend zijn voor zowel verzorger als cliënt. Goed omgaan met onbegrepen gedrag komt niet alleen ten goede aan het werkplezier van de verzorgende maar zeker ook aan degene die het onbegrepen gedrag vertoont. En daar draait het allemaal om.

 

Aanmeldingen fors overschreden

Daarom hebben Peter Moors, trainer bij Stichting ABC ’99, en Sjors Verdiesen, verbonden aan Locus Training en Advies, besloten de workshop ‘Omgaan met agressie bij dementie’ te geven op het congres Dementiezorg in de praktijk.

Leuk dachten zij, twee keer met 12 mensen interactief aan de slag! Deze week ontvingen zij een bericht, dat men was vergeten het maximum aantal deelnemers aan te houden. Inmiddels hadden zich al twee groepen gevormd die dit aantal fors overschrijden, namelijk een groep van 50 en een groep van 80 deelnemers. Natuurlijk willen Peter en Sjors geïnteresseerden niet teleurstellen. Daarom hebben zij hun workshop aangepast. Nu kan iedereen toch ervaren wat het is om een goede methode toe te passen bij onbegrepen gedrag en welke effecten dit heeft.

 

Maak kennis met de ABC-methodiek

De focus van de workshop ligt bij agressie. Dit is een regelmatig voorkomende vorm van onbegrepen gedrag bij dementie. Ook in zorgcentra en kleinschalige woonvormen zien we een toename van vormen van geagiteerd/agressief gedrag. In deze workshop ga je op een interactieve wijze kennismaken met verschillende vormen van agressie bij mensen met dementie en krijg je tips hoe hiermee om te gaan. Je zult hierbij ervaren hoe de ABC-methodiek in combinatie met signaleringsplannen zijn toe te passen in de praktijk.

Wil je nu al meer weten over de ABC-methodiek? Download de folder of klik hier om naar de pagina over de train de trainer opleiding te gaan.

download folder