Data opleiding Train-de-Trainer Onbegrepen Gedrag 2018 bekend!

De Train-de-Trainer opleiding over Onbegrepen Gedrag is een praktische opleiding en geeft je goud in handen om collega’s op de werkvloer te ondersteunen. In 6 dagen leert u het vak en nadat u trainingen in uw eigen organisatie hebt gegeven, bent u een ‘echte’ ABC-trainer.

Groter wordend aandachtsveld

Onbegrepen gedrag komt veel voor. In verschillende vormen en bij aandoeningen zoals dementie, NAH en GP-problematiek. Een aandachtsveld dat steeds meer bij de psychologen van een zorginstelling wordt ondergebracht. En een aandachtsveld waarvan we weten dat het groter wordt en dat de medewerkers van een zorginstelling ook met steeds meer ‘partijen en doelgroepen’ te maken hebben, zoals de cliënt, de familie, het netwerk van de cliënt en de vele vrijwilligers die inspringen.

 

Een professionele opleiding voor Onbegrepen Gedrag

Onze stichting verzorgt de Train-de-Trainers Opleiding ONBEGREPEN GEDRAG (met de ABC-methodiek).

Deze opleiding is het antwoord op de volgende vragen

  • We willen graag dat we de juiste kennis over Onbegrepen Gedrag in huis hebben en dat ook kunnen blijven herhalen, met ‘eigen’ mensen. Hoe doen we dat?
  • Juist bij Onbegrepen Gedrag is de samenwerking tussen medewerkers op de werkvloer én de psychologen belangrijk. Hoe stimuleren we die?
  • Wij willen bewust meer en actiever multidisciplinair werken. Wat helpt ons daarbij?
  • We weten dat de inspectie samen met Vilans de 8 kernelementen heeft opgezet. Hoe zien we dat bij jullie terug?
  • Onze collega-behandelaren zien een kloof tussen hun relatief korte contacten met een cliënt en het team medewerkers op de werkvloer. Hoe slaan we die brug?
  • Onze specialisten ouderengeneeskunde krijgen nu nog te vaak de vraag naar psychofarmaca. Vooral bij agressief en geagiteerd gedrag. Hoe pakken we dit anders aan?
   Kennis en vaardigheden in huis!

Klik op deze link om alles over deze training op onze website te lezen.

 

download folder