Data opleiding Train-de-Trainer Onbegrepen Gedrag 2018 bekend!

De Train-de-Trainer opleiding over Onbegrepen Gedrag is een praktische opleiding en geeft je goud in handen om collega’s op de werkvloer te ondersteunen. In 6 dagen leert u het vak en nadat u trainingen in uw eigen organisatie hebt gegeven, bent u een ‘echte’ ABC-trainer. (meer…)

Najaarsgroep aan de slag met de ABC-methode en onbegrepen gedrag

Maandag 18 september 2017 is de najaarsgroep van de leergang ABC-trainer van start gegaan in Eindhoven. Negen deelnemers van o.a. zorginstellingen Careyn, Sutfene, Groenhuijsen, SZR en Valkenhof worden opgeleid tot trainer van de ABC-methodiek om meer aandacht te hebben voor onbegrepen gedrag bij dementie.

impressie abc opleiding (meer…)

Programma Landelijke Trainersdag en viering 1e lustrum

vrijdag 13 oktober 2017 – in de Lichttoren in Eindhoven

De Landelijke Trainersdag is dit jaar extra feestelijk vorm gegeven. ABC ’99 viert haar 1e lustrum. Onze trainers -ouderenzorg psychologen- komen op deze dag samen voor hun jaarlijkse bijscholing en leidinggevenden en  opleidingscoördinatoren van zorginstellingen zijn dit jaar ook uitgenodigd. Samen gaan zij o.a. in gesprek over De Toekomst van de Zorg.

oudere in haar nopjes (meer…)

ABC99 tot 2021 CRKBO geregistreerde organisatie

CRKBO

Zojuist hebben we de bevestiging gekregen dat we de CRKBO-audit met goed gevolg hebben afgerond!

Dit betekent dat we de komende 4 jaar weer onze scholingsactiviteiten vrijgesteld van BTW mogen aanbieden.

 

ABC en E-learning

ABC’99 kiest voor blended learning i.p.v. e-learning.
De methodiek kan niet met een puur digitale cursus geleerd worden, maar een digitale omgeving (zoals al blijkt uit de ervaringen met dergelijke aanpakken) heeft een enorme meerwaarde.
ABC99 heeft gekozen voor een omgeving in het platform LearningStone.  In de ABC-trainersopleiding werken we al met dit platform en voor de reguliere abc-trainingen is de omgeving in concept klaar en kan getest gaan worden. ABC-trainers en organisaties kunnen met deze online omgeving ABC-trainingen ‘blended’ aanbieden en op maat van de eigen organisatie maken.

Een bijkomend groot voordeel is dat je niet meer met klappers hoeft te werken en dat de omgeving flexibel genoeg is om je eigen stempel te drukken door eigen opdrachten/werkvormen en materialen toe te voegen. Maar aan de andere kant heb je al een leeromgeving die vol staat met allerlei ABC-materiaal en opdrachten waar je gebruik van kunt maken.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

ABC99 start traject erkende interventie bij Vilans

Stichting ABC’99 is gestart om de ABC-methode als erkende interventie (binnen de kwalificatie ‘goed onderbouwd’) te krijgen bij Vilans.

De methodiek wordt beschreven als interventie ter vergroting van competenties van medewerkers in omgang met onbegrepen gedrag. Hierbij worden de scholing, en het daaraan het implementatietraject meegenomen.

Het traject is na een eerste oriëntatie ingezet met een afspraak op 14 april j.l. bij Vilans.
Miny Veldhuis en Peter Moors pakken dit traject voor de stichting op. We houden jullie via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Als het traject naar wens verloopt wordt de ABC-Methodiek eind 2017 in de beoordelingscommissie van Vilans besproken.

ABC-trainersdag 2016 in teken onderzoeken

abctrainersdag-kleiner

De trainersdag 2016 stond in het teken van de diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden of nog lopen.

In een drietal workshops werd hier nader op ingegaan.

Annemieke Schreur (psycholoog bij Azora) ging in op het effect van de ABC-methodiek op ervaren werkbelasting; een onderzoek binnen Azora

Peter Moors (bestuurslid ABC99) sprak over “implementatie en borging het vervolg”; een workshop naar aanleiding van een nieuw aspect dat binnen het lopende onderzoek naar ABC en NAH wordt ingebouwd. Nu al buikbaar voor ABC-trainers.

Jeanne Wijgerde (Verpleegkundig specialist GGZ, Vincent v Gogh); ABC als onderdeel van “Stepped Care teammethodiek vroegsignalering neuropsychiatrische symptomen”. Een presentatieworkshop in het kader van haar masterthese voor de masteropleiding Advanced Nurse Practitioner GGZ.

Alice Hilbers, de voorzitster van stichting ABC99 sloot de dag af met het bespreken van enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de positionering van ABC99 en de ABC methodiek.

Waarborgzegel Fixatievrije instelling voor Groenhuysen

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met 1 ster werd deze week toegekend aan vier vestigingen van zorgorganisatie Stichting Groenhuysen, die actief is in de regio Roosendaal.

ABC’99 feliciteert Groenhuysen, een van de organisaties die al jaren werkt met de ABC-methodiek, voor omgaan met onbegrepen gedrag.

Naast Groenhuysen heeft ook Azora (al jaren werkzaam met de ABC-methodiek voor enkele locaties) het waarborgzegel reeds eerder ontvangen.