Introductie ABC99 trainers

Stichting ABC99 ondersteunt de trainers die ze heeft opgeleid door activiteiten als terugkomdagen en regionale intervisies. Daarnaast hebben trainers toegang tot een inloggedeelte van deze website. Hier is materiaal beschikbaar dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de ABC-trainingen, zoals presentaties, formulieren, artikelen en dergelijke.

Nadat u als trainer bent ingelogd vindt u in het linker menu de linken naar al deze zaken.