Leergang intern ABC trainer

Volg de opleiding tot intern ABC trainer en ga binnen jouw instelling met een methode aan de slag met onbegrepen gedrag!

Doelstelling/kwalificaties opleiding ABC trainer

 • Deelnemer leert de ABC-methodiek voor gedragsproblemen bij ouderen kennen en verwerft noodzakelijke kennis over leertheorie en mediatieve cognitieve gedragstherapie.
 • Deelnemer leert de lesmethode toepassen binnen de context van de eigen organisatie en deelnemersgroep.
 • Deelnemer leert omgaan met didactische situaties zoals deze bij het geven van de lesmethode voorkomen.

Hierbij kun je denken aan:

 • Uitleg geven van theorie
 • Begeleiden van oefeningen en rollenspellen/simulaties
 • Omgaan met weerstanden in trainingsgroepen
 • Op een doordachte wijze kiezen voor werkvormen passend binnen de methodiek

Na afronding van de leergang is de deelnemer in staat om binnen de eigen organisatie een ABC-training te geven. Er zijn geen accreditaties aangevraagd voor deze leergang. In overleg met deelnemers kan hierin wel worden voorzien.

Voor wie is deze training?

De leergang ABC-trainers vraagt een post HBO werk- en denkniveau.

Deelnemers met afgeronde opleidingen GZ-psycholoog, WO of HBO psychologie, WO Orthopedagogie en SPV of Nurse-practitioner/GGZ verpleegkundig specialist worden zonder voorbehoud toegelaten tot de leergang. Dit geldt ook voor HBO-V afgestudeerden met specialisaties Geriatrie/GGZ/VG met minimaal 3 jaar werkervaring in het werken met onbegrepen gedrag.

Bij inschrijving voor de leergang ABC-trainer of voor start van een incompany-traject toetst ABC ’99 het instroomniveau en behoudt het recht om deelnemers te weigeren als men niet voldoet aan de criteria.

Vrijstellingen of herregistratie

Voor deze leergang zijn geen vrijstellingen. Indien iemand in het verleden een ABC-licentie heeft verworven en deze niet is verlengd kan in overleg met Stichting ABC ’99 een herregistratietraject worden aangevraagd. Dit wordt op maat voor de deelnemer ontworpen en bevat in ieder geval een supervisietraject samen met een senior ABC trainer.

Docenten

Het traject wordt uitgevoerd door seniortrainers binnen de ABC-methodiek met een ruime ervaring in de methodiek en het werkveld.

Opzet van de bijeenkomsten

6 lesdagen van 10.00 – 17.00 uur en 1 terugkomdag.

Dag 1

 • Introductie in de ABC achtergronden
 • Introductie in trainerscompetenties en didactiek
 • Module 1 – Communicatie

Dag 2

 • Leertheoretische aspecten van de ABC-Methodiek
 • Module 2 – Observatie

Dag 3

 • Module 3 – Verward gedrag
 • Module 4 – Depressief gedrag

Dag 4

 • Module 5 – Geagiteerd gedrag
 • Module 6 – De eigen situatie

Dag 5

 • Implementatie en borging
  • Borging van trajecten binnen de eigen organisatie
  • Organisatie specifieke elementen in de ABC training in de eigen organisatie (bijvoorbeeld koppeling met belevingsgerichte zorg)
 • Vervolg didactiek o.a. werken met rollenspelen en hanteren van weerstanden in trainingsgroepen

Dag 6

 • Proeve van bekwaamheid; deelnemers laten aan de hand van presentatie/werkvormen etc. zien hoe ze aan eigen leerdoelen gewerkt hebben en hierin de ABC-Methodiek hebben geintegreerd en zich eigen hebben gemaakt.

Dag 7

Deze terugkomdag wordt in overleg met deelnemers vastgesteld. Bij voorkeur na enkele maanden na afronding van de training als deelnemers minimaal één training hebben gegeven.

Studiebelasting 

Naast de opleidingsdagen (7 x 7 uur) werkt u tijdens de leergang aan diverse opdrachten die gemiddeld 20-25 uur studietijd (lezen, voorbereiden, uitwerken) vergen.

Kosten

De opleidingskosten bedragen € 4.500,00. Dit is inclusief lesmateriaal en licentie intern ABC-trainer 1e jaar.
Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd en kan inschrijving alsnog kosteloos annuleren.

Download algemene voorwaarden

Data trainingen

Elk voorjaar en najaar start bij voldoende deelname een nieuwe opleiding. Hier vind je de actuele data.

Heb je vragen?

Stuur een email naar info@abc99.org

 

 

error