Implementatie

De ABC-methodiek wordt geïmplementeerd binnen bestaande werkverbanden/organisatievormen. Dit vraagt bijzondere aandacht voor de borging van de methodiek. Stichting ABC99 ondersteunt instellingen die aan de slag gaan met de methodiek bij het opzetten van een effectief implementatietraject. Ook kunnen we adviseren/consulteren bij ontwikkelingen die zich voordoen binnen reeds bestaande ABC-trajecten.

Het doel van advisering en consultatie is het op managementniveau ondersteunen van de organisatie rond organisatorisch/inhoudelijke aspecten van het implementatieproces.

Onze consultatie is gericht en afgestemd op die personen die binnen de instelling betrokken zijn bij het vaststellen van instellingsbeleid.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op!