ABC en E-learning

ABC’99 kiest voor blended learning i.p.v. e-learning.
De methodiek kan niet met een puur digitale cursus geleerd worden, maar een digitale omgeving (zoals al blijkt uit de ervaringen met dergelijke aanpakken) heeft een enorme meerwaarde.
ABC99 heeft gekozen voor een omgeving in het platform LearningStone.  In de ABC-trainersopleiding werken we al met dit platform en voor de reguliere abc-trainingen is de omgeving in concept klaar en kan getest gaan worden. ABC-trainers en organisaties kunnen met deze online omgeving ABC-trainingen ‘blended’ aanbieden en op maat van de eigen organisatie maken.

Een bijkomend groot voordeel is dat je niet meer met klappers hoeft te werken en dat de omgeving flexibel genoeg is om je eigen stempel te drukken door eigen opdrachten/werkvormen en materialen toe te voegen. Maar aan de andere kant heb je al een leeromgeving die vol staat met allerlei ABC-materiaal en opdrachten waar je gebruik van kunt maken.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

ABC99 start traject erkende interventie bij Vilans

Stichting ABC’99 is gestart om de ABC-methode als erkende interventie (binnen de kwalificatie ‘goed onderbouwd’) te krijgen bij Vilans.

De methodiek wordt beschreven als interventie ter vergroting van competenties van medewerkers in omgang met onbegrepen gedrag. Hierbij worden de scholing, en het daaraan het implementatietraject meegenomen.

Het traject is na een eerste oriëntatie ingezet met een afspraak op 14 april j.l. bij Vilans.
Miny Veldhuis en Peter Moors pakken dit traject voor de stichting op. We houden jullie via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Als het traject naar wens verloopt wordt de ABC-Methodiek eind 2017 in de beoordelingscommissie van Vilans besproken.

ABC-trainersdag 2016 in teken onderzoeken

abctrainersdag-kleiner

De trainersdag 2016 stond in het teken van de diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden of nog lopen.

In een drietal workshops werd hier nader op ingegaan.

Annemieke Schreur (psycholoog bij Azora) ging in op het effect van de ABC-methodiek op ervaren werkbelasting; een onderzoek binnen Azora

Peter Moors (bestuurslid ABC99) sprak over “implementatie en borging het vervolg”; een workshop naar aanleiding van een nieuw aspect dat binnen het lopende onderzoek naar ABC en NAH wordt ingebouwd. Nu al buikbaar voor ABC-trainers.

Jeanne Wijgerde (Verpleegkundig specialist GGZ, Vincent v Gogh); ABC als onderdeel van “Stepped Care teammethodiek vroegsignalering neuropsychiatrische symptomen”. Een presentatieworkshop in het kader van haar masterthese voor de masteropleiding Advanced Nurse Practitioner GGZ.

Alice Hilbers, de voorzitster van stichting ABC99 sloot de dag af met het bespreken van enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de positionering van ABC99 en de ABC methodiek.

Waarborgzegel Fixatievrije instelling voor Groenhuysen

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met 1 ster werd deze week toegekend aan vier vestigingen van zorgorganisatie Stichting Groenhuysen, die actief is in de regio Roosendaal.

ABC’99 feliciteert Groenhuysen, een van de organisaties die al jaren werkt met de ABC-methodiek, voor omgaan met onbegrepen gedrag.

Naast Groenhuysen heeft ook Azora (al jaren werkzaam met de ABC-methodiek voor enkele locaties) het waarborgzegel reeds eerder ontvangen.

Eerste ABC- onderwijslicentie verstrekt!

 

ABC’99 gaat de eerste ABC-onderwijslicentie verstrekken aan het Provinciaal instituut verpleegkunde te Hasselt.

 

Aanleiding

Voor de afstudeerrichting ouderenzorg was men op zoek naar een verbindende methodiek op het vlak van omgaan met probleemgedrag/onbegrepen gedrag. Bij de ABC-methodiek heeft men deze gevonden.
De contacten die het provinciaal instituut onderhoudt met de Valkenhof in Valkenswaard, een van de organisaties waar de ABC-methodiek geïmplementeerd is, hebben bijgedragen aan het maken van deze keuze.

 

Wat houdt een onderwijslicentie in?

Deze licentie ten behoeve van gebruik voor onderwijsdoeleinden binnen de onderwijsinstelling, geeft toegang tot de digitale omgeving (artikelen, formulieren, lesmodules) van ABC-trainers.

Zolang de onderwijsinstelling deze licentie heeft, verlenen we recht op het gebruik van de ABC-materialen voor onderwijsdoeleinden t.b.v. de eigen studenten van de opleiding.

 

Dienstverlening

Bij de licentie wordt tevens de volgende dienstverlening/activiteiten aangeboden:

– Deelname (door 1 docent) aan de jaarlijkse trainersdag van ABC’99 waar middels workshops en lezingen etc. ABC-gerelateerde thema’s en ontwikkelingen aan bod komen (altijd op de eerste vrijdag in oktober)

Introductie workshop ABC-methodiek op uw eigen locatie voor de docenten die gaan werken met de methodiek of anderszins betrokken zijn (bv. stagedocenten).

Consultatie en advies bij vraagstellingen

– Bestellen van  ABC-materialen (folders, klappers, groene kaart, pennen etc.)  via het secretariaat ABC’99

 

Bent u werkzaam in het onderwijs en ook geïnteresseerd in een onderwijslicentie? Neem gerust contact met ons op via info@abc99.org of telefonisch via 045 – 511 49 06

Trainersopleiding 2016

abc klapper nieuw

 

Inmiddels is de opleidingsgroep 2015 klaar met haar scholingsbijeenkomsten en is men aan de slag met de eerste praktijkervaringen.

Tijd dus om de blik op 2016 te richten.

In september 2016 gaat de nieuwe groep van start en u kunt zich aanmelden!

 

Voor meer informatie over de opleiding klikt u hier! 

of neem contact met ons op via info@abc99.org

Een nieuwe website

1926671_1059128510787066_8346312932390117773_n

De verbouwing van onze website is klaar. Mensen die onze website kennen zullen zien dat de lay-out nog herkenbaar is maar wel aangepast. Ook in het inloggedeelte hebben we zaken een beetje veranderd en overzichtelijker gemaakt. (meer…)

ABC-trainersdag 2015 in teken nieuwe ontwikkelingen

De ABC-trainersdag op 9 oktober stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen binnen de stichting zelf en de trainingen in het bijzonder. Verbreding door maatwerk kwam tot uiting in de drie workshops

  • ABC en E-learning
    • een demonstratie van de eerste blended learning ABC, die binnen een van de instellingen is ontwikkeld en in de loop van 2016 beschikbaar wordt voor andere organisaties.

 

  • Onbegrepen gedrag en ABC
    • over de wijze waarop ABC ondersteunend werkt voor instellingen die hun beleid rondom onbegrepen gedrag willen versterken.

 

  • ABC’s in de somatische zorg
    • de maatwerkmodules die komend jaar beschikbaar zijn waarbij diverse thema’s in de somatische zorg ondersteund worden.

 

Zo’n 40 ABC-trainers uit het hele land waren deze dag actief in de workshops.