ABC ook in Noorwegen

Er wordt ook met een uniform model gewerkt, het ABC-model.

Noorwegen kwam in 2007 als eerste land met een nationaal dementieplan.

Bron: Arena LIVE – verslag congres MODERNE DEMENTIEZORG 24 november 2014

Speerpunten daarin zijn de ontwikkeling van dagprogramma’s, het aanpassen van woonfaciliteiten en het verbeteren van kennis en vaardigheden van zowel professionals als familieleden.

Kari MidtbØ Kristiansen is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit plan en deelt graag haar kennis. Een belangrijk onderdeel van het Noorse dementieplan is dat gemeenten een dementieteam moeten hebben. Kari: “Professionals uit dat team assisteren huisartsen bij de diagnose en ze houden contact met patiënten en hun familie. Ze geven informatie, motiveren patiënten en helpen hen met praktische problemen. We zijn nu zeven jaar bezig met deze werkwijze en ik zie dat vooral de assistentie bij de diagnose goed werkt.

Dit is heel belangrijk omdat de kans op problemen toeneemt als dementie niet wordt herkend. De teams hebben veel kennis, onder andere door een uitgebreid educatief programma. Op dit moment doen 19.000 professionals uit 392 (van de 428) Noorse gemeenten mee aan dit programma.

Er wordt ook met een uniform model gewerkt, het ABC-model.

Dit model helpt professionals om duidelijk de Acties, de Bewegers en de Consequenties te omschrijven. Dit bevordert een goede analyse en het helpt bij het bepalen van de gewenste interventie.” Volgens Kari verdient in Noorwegen de follow-up na de diagnose nog meer aandacht. “Begeleiding is heel belangrijk.”

Mensen zijn onzeker en hebben terecht veel vragen.” Op de vraag wat Nederlandse instellingen kunnen leren van het Noorse model, wijst ze op het belang van een nationaal plan. “Ik heb te weinig kennis van de Nederlandse situatie, maar met zo’n plan creëer je in ieder geval draagvlak en maak je samen een vuist. Dementie moet op de agenda zodat politici ook in actie komen. Met het Deltaplan Dementie is hier een goede start mee gemaakt. Dit landelijke congres is ook belangrijk omdat hier veel kennis wordt gedeeld en omdat het gelegenheid biedt om slimme samenwerkingsverbanden te sluiten.”

Voor het volledige congresverslag klik hier!